Travelport Akademija je regionalna škola za edukaciju stručnih kadrova u oblasti GDS Travelport Galileo, kao i IATA UFTAA. Osnovana je 2006. godine i posluje kao organizacioni deo kompanije Galileo Adriatic DOO. Ovlašćeni je centar za obuku kompanije Travelport, kao i međunarodne organizacije IATA u saradnji sa partnerima Savana DOO.

Od otvaranja do danas, više od 400 polaznika uspešno je savladalo različite programe obuke uz sticanje praktičnih veština iz oblasti turističke industrije. Redovno investiramo u resurse, koji našim polaznicima pružaju mogućnost da postanu visoko plaćeni profesionalci, bez obzira da li je reč o avio ili drugim oblastima turizma. Sertifikati koji se dobijaju u našem centru za obuku međunarodno su priznati.

Više informacija o Travelport Galileo kursevima

Više informacija o IATA UFTAA kursevima

 

Travelport

Želite da saznate više o kompaniji Travelport? Kompletne informacije o kompaniji možete da pronađete na sledećem linku:

Travelpot press kit

Go to top