Galileo Desktop 2.x

Pristup rezervacionom sistemu za profesionalce. Razna konfiguraciona rešenja zadovoljavaju potrebe svake agencije, od onih najmanjih do velikih koje poseduju više od 100 terminala.

 

Galileo Desktop 2.x

 

Aplikacija Galileo Desktop je osnovni i provereni proizvod kompanije Galileo za pravljenje rezervacija turističkih usluga i izdavanje putnih dokumenata.

Galileo Desktop je podešen za korišćenje na platformi operativnog sistema Windows i komunikacije na protokolu TCP/IP.

 

Upotreba

 

Galileo Desktop je namenjen za izradu rezervacija:

 

  • Avio prevoza 
  • Hotelskog smeštaja 
  • Rent-a-car usluga 
  • Drugih usluga

 

Karakteristike aplikacije

 

Turistička agencija prilikom komunikacije s rezervacionim sistemom koristi specijalne, kratke ulaze, koje sistem obraduje i prikazuje na korisničkom ekranu. Prenos podataka, omogućavajući pristup informacijama, maksimalno je brz i efikasan. 

Aplikacija Galileo Desktop koristi 4-9 samostalnih radnih prozora i 5 radnih oblasti, na kojima se može raditi nezavisno, a istovremeno da se prikazuje nekoliko informacija (tarifa, rezervacija i sl.) odjednom, što povećava produktivnost. 

Aplikacija omogućava direktan ulaz u rezervacioni sistem avio kompanije dobijajući ažurirane informacije (Inside link).

 

Dodatne informacije

 

Mogućnost sopstvenog podešavanja izgleda (podešavanje veličine radnih prozora, njihove boje i redosleda, kao i instaliranje ikona sa najčešće korišćenim funkcijama).

Funkcije kalendara, kalkulatora i pregleda poslednjih korišćenih komandi (Relay). 

Podešena tastatura - omogućava smeštanje najkorišćenijih komandi u memoriju za veoma brzo korišćenje. Moguće je isprogramirati

Travelport

Želite da saznate više o kompaniji Travelport? Kompletne informacije o kompaniji možete da pronađete na sledećem linku:

Travelpot press kit

Go to top